Sema Gösterisi

Semazen gösterileri, her gece saat 21.00’de Sarıhan Kervansarayı’nda gerçekleştirilmektedir. Bütün program yaklaşık 1 saat sürer ve gösterinin ardından izleyicilere, dini bir içecek olan “şerbet” ikram edilir.

Semazen gösterileri, her gece saat 21.00’de Sarıhan Kervansarayı’nda gerçekleştirilmektedir. Bütün program yaklaşık 1 saat sürer ve gösterinin ardından izleyicilere, dini bir içecek olan “şerbet” ikram edilir. Gösteri başlamadan yarım saat önce bir araç sizi otelden alır, ki bu da size programdan önce eski kervansarayı gezmek için yeterli zaman sunar. Programdan sonra tekrar araçla otele bırakılırsınız.

Modern bilimin de kesin bir şekilde kabul ettiği gibi, var oluşumuzun temel koşulu dönmektir. Evrende, devir halinde olmayan hiçbir nesne, hiçbir varlık yoktur. Evrendeki her şey sonsuz bir devir halindedir ve bir semazen bütün hayatını; var oluşunun bütün temellerini vücudundaki atomların ve yapı taşlarının dönüşüne, kanındaki dolaşıma, topraktan gelip ve en nihayetinde yine toprağa gideceği döngüsüne, üzerinde durduğu dünyayla birlikte kendinin de döndüğü gerçeğine dayandırarak yaşar.

Sema dansı; bir dervişin doğru yolu bulmak ve mükemmeliyete ulaşmak için çıktığı mistik yolculuğu ve kalbindeki ilahî aşkla ruhaniyete erişini simgeler. Ve yine bu derviş çıkmış olduğu bu ruhani yolculuktan; bundan böyle sadece sevmek ve inanç, sınıf ya da ırk ayırt etmeden tüm yaradılışa hizmet etmek amacıyla olgunluğa erişmiş ve üstün bir mükemmeliyetle sarmalanmış olarak geri döner.

Sikkesi (kibrinin mezar taşı) ve beyaz tennuresiyle (kibrinin kefeni) derviş, ruhani olarak artık gözlerini ve kalbini tamamen doğruluğa açmıştır. Derviş siyah hırkasını çıkardığında, Sema dansının evreleri boyunca seyahat etmiş ve artık ruhani olgunluğa erişmiştir. Sema dansının her evresinin başında kollarını çapraz yaprak “1” rakamını temsil etmekte ve Allah’ın birliğine işaret etmektedir.

Dönme esnasında dervişin kolları iki yana açıktır ve sağ eli Allah’ın lütfunu teslim almak üzere göğe, sol eli de Allah’tan almış olduğu lütfu ve iyiliği sefillere dağıtmak üzere yeryüzüne bakmaktadır. Dönüşünü, kalbin etrafında dönmek adına sağdan sola doğru gerçekleştirir. Bu onun, tanrının kutsal hediyesini yine tanrının ilahî bir ihtiyatla üzerlerine titrediği kullarına iletme şeklidir. Derviş sağdan sola doğru, kalbinin etrafında dönerek tüm insanlığa ve tüm yaradılışa sevgi ve şefkatle kucak açmaktadır.

Reservation
Avcilar Mahallesi Okul Sokak No: 6 50180 Göreme, Cappadocia, Turkey
+90 384 271 3090
WhatsApp WhatsApp
Telefon +90 384 271 3090
Email info@ottomancavesuites.com
Adres
Avcilar Mahallesi Okul Sokak No: 6 50180 Göreme, Cappadocia, Turkey